Servicii/Tarife ambulatoriu de specialitate

ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE CLINICE

VALABIL CU 01.04.2018

  1. PACHET DE SERVICII DE BAZA -ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE-

Tabelul 1

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENTA/PLAFON
  c1   c2
 

1.Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala

1consultatie/asigurat cu varsta mai mare de 18 ani – pentru fiecare situatie de urgenta
maximum 2 consultatii pentru copii de 0-18ani- pentru fiecare situatie de urgenta
 

2.Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni acute si subacute precum si acutizari ale bolilor cronice

Maximum 3 consultatii/asigurat – pentru un episod de boala-ce pot fi acordate intr-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordarii primei consultatii
Maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat – la externarea din spital
 

3.Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni cronice

Maximum 4 consultatii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultatii pe luna
Maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat – la externarea din spital
4.Depistarea de boli cu potential endemo-epidemic 1 consultatie/persoana asigurata – pentru fiecare boala cu potential endemo-epidemic suspicionata si confirmata
5.Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala 4 consultatii pe an calendaristic/asigurat

Consultatia poate cuprinde, dupa caz, numai serviciul prevazut la litera a) sau serviciile prevazute la literele a)-d)

  a)consilierea femeii privind planificarea familiala;
  b)indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc;
  c)evaluarea si monitorizarea statusului genito-mamar;
  d)tratamentul complicatiilor.
6. Servicii diagnostice si terapeutice A se vedea tabelul 3
7. Servicii de sanatate conexe actului medical A se vedea tabelul 4
8. Servicii de supraveghere a sarcinii si lehuziei(acordate de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie)
  a)supravegherea evolutiei sarcinii, trimestrial; 1 consultatie/trimestru
  b)urmarirea lehuziei in primul trimestru de la nastere. 1 consultatie

Tabelul 2 – tarife si consultatii

 

 

Denumire serviciu medical

 

 

Numar puncte

Valoarea minima garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
Consultatia pentru specialitati medicale a copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani  

16.20

 

2.8

 

45.36

 

54.43

Consultatia copilului si adultului – cu varsta cuprinsa intre 4 si 59 ani – pentru specialitati medicale 10.80 2.8 30.24 36.29
Consultatia pentru specialitati medicale – peste varsta de 60 ani 12.80 2.8 35.84 43.01
Consultatia copilului si adultului – cu varsta cuprinsa intre 4 si 59 ani – pentru specialitati chirurgicale  11.50 2.8 32.20 38.64
Consultatia pentru specialitati chirurgicale- peste varsta de 60 ani 13.50 2.8 37.80 45.36
Consultatia de planificare familiala 10.80 2.8 30.24 36.29
Consultatia de neurologie a copilului si adultului – cu varsta cuprinsa intre 4 si 59 ani  14.40 2.8 40.32 48.38
Consultatia de neurologie peste varsta de 60 ani 16.40 2.8 45.92 55.10

Tabelul 3 – Servicii diagnostice si terapeutice

Nr. Denumire procedura diagnostica/terapeutica/

tratamente/terapii

Specialitati clinice care pot efectua serviciul respectiv Nr.

pct.

Valoare minima garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic specialist Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic primar

(lei)

  c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%
  A.Proceduri diagnostice simple x x x x  
1 EKG standard Cardiologie, Medicina interna, Pneumologie  10 2.8  28 33.6
2 Spirometrie Pneumologie, Medicina interna, Pediatrie  10 2.8  28 33.6
3 Pulsoximetrie Medicina interna, Cardiologie, Pneumologie, Pediatrie  10 2.8  28 33.6
4 Determinarea indicelui de presiune glezna/brat, respectiv deget/brat Neurologie, Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, Medicina interna 10 2.8  28 33.6
5 Masurarea fortei musculare cu dinamometrul  

Neurologie

 10 2.8  28 33.6
6 Teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilitatii calorice si testul sensibilitatii discriminatorii) Neurologie, Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, Medicina interna  10 2.8  28 33.6

 

  B.Proceduri diagnostice de complexitate medie: x x x x x
1 Tensiune arteriala continua – holter TA Cardiologie, Medicina interna 20 2.8 56 67.2
D. Proceduri terapeutice /tratamente chirurgicale simple:  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

1 Insertia dispozitivului  intrauterin Obstetrica-

ginecologie

15 2.8 42 50.4
2 Tratamentul  postoperator al plagilor abdominale, al interventiilor chirurgicale dupa cezariana, sarcina extrauterina operata, histerectomie, endometrioza Obstetrica-

ginecologie

15 2.8 42 50.4
   
E.Proceduri

terapeutice/tratamente chirurgicale complexe:

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

1 Manevre de mica chirurgie pt abces/chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetatii vulva, vagin, Obstetrica-

ginecologie

25 2.8 70 84
2 Cauterizare de col uterin Obstetrica-

ginecologie

25 2.8 70 84
3 Diatermocoagularea colului  uterin Obstetrica-

ginecologie

25 2.8 70 84
   
F.Proceduri

terapeutice/tratamente medicale simple:

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

1 Aerosoli/sedinta

(maxim 3 sedinte)

Pneumologie, Pediatrie 7 2.8 19.6 23.52
2 Administrare tratament prin injectarea partilor moi (intramuscular, intra- dermic si subcutanat)  

Toate specialitatile

 7 2.8 19.6 23.52
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie:  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

           
1 Administrare tratament prin punctie intravenoasa Toate specialitatile 11 2.8 30.8 36.96

Tabelul 4-Servicii de sanatate conexe actului medical

 

Lista serviciilor de sanatate conexe actului medical

 

Numar

puncte

Valoare minim garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei)  

Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei)

c1 c2 c3 c4=c2*c3
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice x x x
Serviciile furnizate de psiholog in specialitatea psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie: consiliere psihologica clinica pentru copii si adulti cu diagnostic confirmat de diabet zaharat  

30 puncte/

sedinta

 

2.8

 

84

 

Tabel 5

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENTA/PLAFON
c1 c2
1.Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicale 1 consultatie per persoana – pentru fiecare situatie de urgenta
2.Depistarea bolilor cu potential endemo-epidemic 1 consultatie per persoana – pentru fiecare boala cu potential endemo-epidemic suspicionata si confirmata
3.Consultatii pentru supravegherea evolutiei sarcinii si lehuziei (acordate de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie):
 a)supravegherea evolutiei sarcinii, trimestrial; 1 consultatie/trimestru
 b)urmarirea lehuziei in primul trimestru de la nastere 1 consultatie – in primul trimestru de la nastere

Tabelul 6 – tarife si consultatii

Nr. crt  

 

Denumire serviciu medical

Nr.

pct

Valoare minima garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei) Tarif decontat de CAS pentru medic specialist (lei) Tarif decontat CAS pentru medic primar (lei)
  c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*2%
  A.Proceduri diagnostice simple x x x x
1 Consultatia pentru specialitati medicale – persoane neasigurate cu varsta cuprinsa intre 18 si 59 ani  10.80 2.8  30.24 36.3
2 Consultatia pentru specialitati medicale – persoane neasigurate cu varsta peste 60 ani  12.80 2.8  35.84 43
3 Consultatia de neurologie a persoanelor neasigurate cu varsta cuprinsa intre 18 si 59 ani  14.40 2.8  40.32 48.3
4 Consultatia de neurologie pentru persoane neasigurate cu varsta peste 60 de ani  16.40 2.8  45.92 55.1