Prezentarea

DESCRIEREA CENTRULUI DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL BRATCA

Unitatea noastră își desfașoară activitatea într-o zonă exclusiv rurală – comuna Bratca, deservind și loclitățile limitrofe: Șuncuiuș, Vadu-Crișului, Borod, Bulz.

Ca atare, populaţia deservită este formată din aproximativ 18.000 locuitori: 5.158 locuitori (comuna Bratca), 3.259 locuitori (comuna Şuncuiuş), 4.009 (comuna Vadu-Crișului), 3.843 (comuna Borod) și 2.104 (comuna Bulz). Față de recensământul din anul 2002, se remarcă o scădere a populației cu 8-10%.

Centrul de Sănătate Multifuncțional Bratca își desfășoară activitatea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Bihor, asigurând pachete medicale atât în regim de Ambulatoriu de specialitate cât și în regim de Spitalizare de zi, având o capacitate de 19 paturi. Noul centru de sănătate al comunei, aflat în slujba comunității, oferă servicii complexe și gratuite pentru întreaga familie, într-un cadru modern, dotat cu mobilier nou, cu echipamente noi, de ultimă generație, și cu o echipa de specialiști în mai multe ramuri medicale de bază: pediatrie, medicină internă, endocrinologie, neurologie, obstetrică-ginecologie, cardiologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, pneumologie, medicină de laborator, servicii paraclinice.

În cadrul Ambulatoriului de specialitate, funcționează următoarele cabinete: pediatrie, medicină internă, cardiologie, neurologie, obstetrica-ginecologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, pneumologie, endocrinologie, recuperare, medicină fizică și balneologie.

Viziunea noastră este de a deveni un centru de sănătate important în regiune, un model de eficiență, profesionalism și responsabilitate, de a satisface toate cerințele pacienților și de a oferi un loc de muncă sigur, într-un ambient modern. Această viziune se încadrează în direcţia de dezvoltare a sistemului de sănătate loco-regional.

Misiunea Centrului de Sănătate Multifuncțional Bratca este de a identifica şi a soluţiona nevoile pacienţilor prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate.

Baza succesului Centrului nostru o reprezintă calitatea şi eficienţa serviciilor prestate pacienţilor, şi, drept urmare, prima grijă şi responsabilitate a fiecărui angajat al centrului de sănătate, începând cu conducerea acestuia, este calitatea actului medical şi a proceselor conexe acestuia.

Managementul calităţii în sistemul sanitar reprezintă o preocupare constantă a personalului medical operaţional (echipe medicale), de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor de sănătate prin utilizarea eficientă a resurselor disponibile, conform aşteptării pacienţilor şi în consens cu clauzele contractuale convenite cu achizitorii de servicii şi bunuri, inclusiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate.

Considerăm că pentru o eficientă şi eficacitate maximă, pe lângă o infrastructură aflată la standarde europene, Centrului de Sănătate Multifuncțional Bratca are nevoie şi de o bună organizare internă, un management al calităţii funcţional, care să opereze cu prioritate în beneficiul pacienţilor noştri, dar şi a angajaţilor unităţii noastre sanitare.