Program ambulatoriu de specialitate

PROGRAM MEDICI – AMBULATOR

 

DEPARTAMENT

MEDIC

SPECIALITATE

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL

LUNI

MARTI MIERCURI JOI

VINERI

Medicină internă Dr. Forț Cristina

Dr. Seesurrun Avinash

Medic specialist

Medic specialist

8-11 8-12 8-17

16-20

8-16 12-16

8-11

Ostetrică-gine-

cologie

Dr. Aleksa Olena

Medic specialist

9-10

15-17

13-16 13-17 8-11

9-10

15-16

Diabet zaharat și nutriție Dr. Moca Mădălina

Medic specialist

8-10

15-17

8-10

15-17

8-12 8-10

15-17

8-12

Condiţii generale pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

  1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
  2. Card de sănătate/adeverinta inlocuitoare CJAS;
  3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate
    – pentru copii: Certificatul de naştere;

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

Pentru eliberarea concediului medical:

  1. adeverinţă de la locul de muncă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
  2. formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

Calitatea de asigurat va fi verificata prin accesarea site-ului www.cnas.ro.Dacă pacientul nu se regasește in baza de date, va semna Angajamentul de plată, prin care se obligă sa achite cheltuielile aferente.