Lista unități colaboratoare

LISTA UNITĂŢILOR SANITARE ŞI ADMINISTRATIVE CU CARE COMUNICĂ / COLABOREAZĂ

                                   CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL BRATCA

Nr. crt.

Denumire unitate sanitară / administrativă

Persoana responsabila

Situatii care impun comunicarea cu unitatea sanitară / administrativă

1

Ministerul Sanatatii

Gavrilaș Gabriela Avizare, autorizare
2

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)

Gavrilaș Gabriela

Raportare, decontare

3

Directia de Sanatate Publica Bihor

Gavrilaș Gabriela

Evaluare, control, avizare, reglementare

4

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS)

Gavrilaș Gabriela

Acreditare, evaluare

5

Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar

Gavrilaș Gabriela

Raportare, perfecţionare

6

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor

Gaje Viorica

Control, plati, viramente

7

Colegiul Medicilor – Filiala Bihor

Moca Mădălina

Perfectionare, avizare, cercetare

8

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România –  Filiala Bihor

Moca Mădălina

Perfectionare, avizare, cercetare

9

Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimiștilor in Sistemul Sanitar din Romania(OBBCSSR) – Filiala Bihor

Moca Mădălina

Perfectionare, avizare, cercetare

10

Primaria comunei Bratca

Gavrilaș Gabriela

Autorizare, avizare, plati

11

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor (APM)

Gavrilaș Gabriela

Raportare, control

12

Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare  (SMURD)

Moca Mădălina

Situatii de urgenta

13

Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor (SAJ)

Moca Mădălina

Situatii de urgenta

14

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Crisana

Gavrilaș Gabriela

Situatii de urgenta, control, autorizare, avizare

15

Spitalul Orăşenesc Aleşd

Moca Mădălina

Colaborare

16

Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu, Oradea

Moca Mădălina

Colaborare

17

Spitalul de Urgenţă Oradea

Moca Mădălina

Colaborare

18

Clinica Sante SRL – laborator de analize medicale

Gavrilaș Gabriela

Colaborare

19

SC Dermalite SRL – laborator de analize medicale

Gavrilaș Gabriela

Colaborare

20

SC Bioinvest SRL – laborator de analize medicale

Gavrilaș Gabriela

Colaborare