Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Pentru serviciile de Spitalizare de Zi sunt necesare urmatoarele:

·         Biletul de trimitere valabil

·         Cardul National de Asigurari de Sanatate/Dovada calitatii de asigurat

·         Actul de Identitate

În cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Bratca, externarea pacientului se face după minim 4 ore si maxim 12 ore.

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

·         Programare

·         Biletul de trimitere valabil

·         Cardul National de Asigurari de Sanatate/Dovada calitatii de asigurat

·         Actul de Identitate