Reguli de comportament – Reguli de igiena

                                                                                            

Stimaţi Pacienţi, Stimaţi Aparţinători

 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că perioada cât vă aflaţi în incinta unităţii noastre, sunteţi obligaţi să respectaţi şi să aplicaţi următoarele reguli interne:

 1. Păstrarea ordinii, liniştii şi a curăţeniei în unitatea sanitară.
 2. Respectarea programului de vizite, precum şi a circuitelor funcţionale din unitatea noastră, care vi se aplică şi care sunt afişate.
 3. Respectarea indicaţiilor terapeutice ale medicului pe perioada internării.
 4. Respectarea personalului medical şi a celui nemedical din unitatea sanitară, prin utilizarea unui limbaj decent şi civilizat.
 5. Manifestarea unei atitudini civilizate faţă de ceilalţi pacienţi internaţi.
 6. Respectarea regulilor privind utilizarea de aparatură audio-vizuală în unitatea sanitară.
 7. Asigurarea personală a pazei şi protecţiei bunurilor personale, de valoare pe care le introduceţi în unitatea sanitară, asumându-vă întreaga responsabilitate cu privire la acestea.
 8. Citirea conţinutului formularelor de consimţăminte/acorduri informate aplicate în unitate. În cazul în care nu înţelegeţi conţinutul acestor formulare, vă rugăm să solicitaţi explicaţii din partea medicului curant. Vă reamintim că sunteţi obligat să semnaţi dacă sunteţi sau nu de acord cu conţinutul descris în aceste formulare.
 9. Respectarea cu stricteţe a planului de tratament şi discutarea oricărei schimbări pe care o doriţi, sau care intervine din cauze externe, cu medicii curanţi sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul.
 10. Asumarea întregii responsabilităţi pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
 11. Informarea personalului medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
 12. Respectarea regulilor afişate de prevenire şi intervenţie în cazul incendiilor şi calamitatilor, si respectarea circuitului de evacuare afişat. În cazul declanşării stării de urgenţă, sunteţi obligaţi să respectaţi indicaţiile personalului unităţii sanitare.
 13. Achitarea contravalorii serviciilor medicale în cazul în care nu sunteţi asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate sau în cazul în care beneficiaţi de un serviciu medical care nu este contractat de către unitatea sanitară cu CAS Bihor.
 14. Este interzisă deteriorarea mobilierului şi a bunurilor din dotarea unităţii sanitare, în caz contrar veţi fi obligaţi la plata contravalorii bunurilor deteriorate.
 15. Este interzis complet fumatul în unitatea sanitară, conform Legii nr. 349/2002 art.3 (1). Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie şi se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 – 500 RON. Aceasta prevedere trebuie respectată de către personalul încadrat în unitatea sanitară, de către pacienţi, aparţinători precum şi orice altă persoană care se afla în unitatea sanitară.

Vă mulţumim!

Conducerea Centrului de Sănătate Multifuncţional Bratca

Descarcati aici
Reguli de comportament

 

Stimaţi Pacienţi,

Vă aducem la cunoştinţă faptul că perioada cât vă aflaţi în incinta unităţii noastre, sunteţi obligaţi să respectaţi şi să aplicaţi următoarele reguli generale de igienă:

 1. Nu se vor aduce în unitatea sanitară alimente perisabile.
 2. Se vor păstra curăţenia în unitatea sanitară (în saloane, în curte, grupurile sanitare); este interzisă degradarea instalaţiilor, aruncarea în vasul wc sau chiuvete de pansamente, vată sau resturi care pot defecta instalaţiile.
 3. Se vor respecta regulile de colectare selectivă a deşeurilor.
 4. Se va permite personalului desemnat să facă curaţenia zilnică şi să aeriseasca salonul de câte ori este nevoie.
 5. Nu se vor păstra în noptieră alimente perisabile.
 6. Numărul maxim de vizitatori admişi la un pacient este de două persoane.
 7. Se interzice vizitarea pacienţilor de către persoane care prezinta simptome ale unei boli infecto-contagioase (viroză respiratorie, boală diareică acută, boală eruptivă etc.)
 8. Se vor folosi circuitele şi căile de acces semnalizate pentru vizitatori sau pacienţi.
 9. Vizitatorii nu au voie:
 • să se aseze pe patul pacientului.
 • să atingă mesele de tratament, carucioarele de pansamente, echipamente sau aparatura medicală.
 • să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje avertizoare de risc, cum ar fi pictograma de „risc biologic”.
 1. Vizitatorii vor respecta indicatiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate în situatii epidemiologice deosebite (carantina etc.).

 

Vă mulţumim!

Conducerea Centrului de Sănătate Multifuncţional Bratca

Descarcati aici Reguli igiena