Condiții internare

Înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obţine biletul de trimitere. 
Prezentaţi-va la internare cu documentele necesare.

Condiţii generale de internare:

 1. Buletinul sau cartea de identitate
 2. Cardul de sanatate/adeverinta inlocuitoare CJAS
 3. Bilet trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist.
 4. Dovada calitatii de asigurat:

Angajaţi:

 • Adeverinta de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni, cu mentiunea ca s-a platit contributia CAS;

Pensionari:

 • Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie).

Someri:

 • Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj.

Persoane fara venit:

 • Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat.

Elevi sub 18 ani si studenti:

 • Xerocopie dupa certificatul de nastere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate.

Condiţii generale pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
 2. Card de sănătate/adeverinta inlocuitoare CJAS;
 3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate
  – pentru copii: Certificatul de naştere;

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

Pentru eliberarea concediului medical:

 1. adeverinţă de la locul de muncă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 2. formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

În cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Bratca, externarea pacientului se face după minim 4 ore si maxim 12 ore.

Calitatea de asigurat va fi verificata prin accesarea site-ului www.cnas.ro. Dacă pacientul nu se regasește in baza de date, va semna Angajamentul de plată, prin care se obligă sa achite cheltuielile de spitalizare.