Investigațiile și tratamentele pentru care se percepe coplată.